Бутонът a може да бъде деактивиран, за да се предотврати случайно стартиране на изглед на живо при натискане на бутона a .

Опция

Описание

[ Активиране ]

Натискането на бутона a стартира изглед на живо.

f

[ Активиране (таймерът за готовност е активен) ]

Натискането на бутона a стартира преглед на живо само когато таймерът за готовност е активен.

[ Деактивиране ]

Натискането на бутона a не стартира преглед на живо.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм