Изберете размерите на групировките на AF-области за [ AF-област на група (C1) ] или [ AF-област на група (C2) ]; налични са общо 17 различни опции. За повече информация вижте „Персонализирани фокусни групи“ ( Персонализирани фокусни групи ).

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм