Изберете от опциите за показване на точката за фокусиране на визьора по-долу.

Режим на ръчно фокусиране

Опция

Описание

[ Включено ]

Точката на фокусиране се показва по всяко време в режим на ръчно фокусиране.

[ Изключено ]

Точката на фокусиране се показва само по време на избор на точка на фокусиране.

Яркост на фокусната точка

Изберете яркостта на дисплея на точката на фокусиране във визьора.

Динамичен AF асистент

Изберете дали фотоапаратът да показва както избраната точка на фокус, така и околните точки на фокусиране, използвани за подпомагане на фокусирането в режим на динамична зона на AF.

Опция

Описание

[ Включено ]

Показване както на избраната фокусна точка, така и на околните фокусни точки.

[ Изключено ]

Показва само избраната точка на фокусиране.

[ Включено ] ([ Избрано AF с динамична зона (9 точки) ])

[ Изключено ]

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм