Избирането на [ Enable ] ви позволява да използвате мултиселектора, за да изберете началната точка на фокусиране, когато AF-C и [ Auto-area AF ] са избрани съответно за режим AF и режим AF зона. Фотоапаратът ще се върне към нормален автофокус, след като фокусирате обекта в избраната точка на фокусиране.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм