Избирането на [ Да ] позволява корекции, които обикновено се правят чрез задържане на бутон и завъртане на диска за управление, да бъдат направени чрез завъртане на диска за управление след освобождаване на бутона. Това приключва, когато бутонът бъде натиснат отново, бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина или таймерът за готовност изтича.

  • [ Освободете бутона за използване на диска ] се отнася за бутоните на режима E , S ( Q ), I , BKT , Y , W ( M ), S , T , U и AF.

  • [ Освободете бутона за използване на диска ] също се отнася за контроли, на които са присвоени следните роли с помощта на персонализирани настройки f3 [ Персонализирани контроли ]: [ Режим на експозиция ], [ Компенсация на експозицията ], [ режим AF/режим на зона на AF ], [ ISO чувствителност ], [ Активно D-Lighting ] и [ Измерване ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм