Изберете областта, от която се получават данни, за да подпомогнете фокусирането, когато спусъкът е натиснат наполовина с [ Single-point AF ] или [ Dynamic-area AF ], избрани за режим на AF зона.

Опция

Описание

[ Нормално ]

Камерата локализира обекти въз основа единствено на данни от близост до избраната точка.

[ Широко ]

Камерата използва данни от околните зони, за да локализира обекти малко извън избраната точка на фокусиране. Използвайте за бързо движещи се обекти.

  • Ако е избрано [ Широко ], индикаторите за режим на AF зона във визьора и горния контролен панел ще покажат 2 , когато [ Single-point AF ] е избран за режим на AF зона.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм