Активирайте или деактивирайте електронния затвор на предната завеса. Активирането на електронния затвор на предната завеса помага за намаляване на замъгляването, причинено от треперенето на фотоапарата. Електронният затвор за предна завеса се предлага в режими на освобождаване Q и Mup .

Опция

Описание

[ Активиране ]

Активирайте електронния затвор на предната завеса.

[ Деактивиране ]

Използвайте механичния затвор.

Електронният затвор за предна завеса
  • Снимките, направени с обективи, различни от G, E или D, може да съдържат „шум“, като линии или мъгла. Изберете [ Деактивиране ], ако забележите, че това е така.

  • Независимо от избраната опция, фотоапаратът използва механичния затвор в режими на освобождаване, различни от Q и

    Муп
    .

  • Най-бързата скорост на затвора и максималната ISO чувствителност, налични с електронния затвор с предна завеса, са съответно 1/2000 s и ISO 102400 .

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм