Изберете дали допълнителните светкавици излъчват предварителни светкавици на монитора преди всяка снимка по време на серия снимки в режими Cl и Ch .

Опция

Описание

S

[ Дайте приоритет на скоростта на напредване на кадрите ]

Светкавицата излъчва мониторна предварителна светкавица преди първия кадър във всяка последователност и заключва изхода на измерената стойност за останалите кадри. Скоростта на напредване на кадрите пада по-малко, отколкото когато е избрано [ Приоритет на прецизния контрол на светкавицата ].

  • Икона за заключване на FV ( r ) се показва във визьора по време на серия снимки.

y

[ Дайте приоритет на прецизния контрол на светкавицата ]

Светкавицата излъчва мониторна предварителна светкавица преди всяка снимка и настройва мощността на светкавицата според нуждите. Скоростта на напредване на кадрите може да спадне при някои обстоятелства.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм