Изберете дали [ Matrix metering ] дава приоритет на лицата, открити от камерата. Тази настройка се прилага само по време на снимане с визьора.

Опция

Описание

U

[ Разпознаване на лица е включено ]

Матричното измерване присвоява приоритет на лицата, открити от камерата.

V

[ Разпознаването на лица е изключено ]

Матричното измерване не дава приоритет на лицата, открити от камерата.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм