Фотоапаратът продължава да измерва експозицията за определено време, след като спусъкът е натиснат наполовина. Изберете колко дълго фотоапаратът продължава да измерва експозицията, когато не се извършват никакви операции.

  • Дисплеят на визьора и дисплеите за скоростта на затвора и блендата в горния контролен панел се изключват автоматично, когато таймерът за готовност изтече.

  • Изберете по-кратко забавяне на таймера в режим на готовност за по-дълъг живот на батерията.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм