Изберете дали корекциите на компенсацията на експозицията могат да се извършват чрез завъртане на диска за управление без натискане на бутона E

Опция

Описание

[ Включено (Автоматично нулиране) ]

Настройките могат да се правят само с помощта на диск за управление. Настройките, избрани само с диск за управление, се нулират, когато камерата е изключена или таймерът за готовност изтича.

[ Включено ]

Настройките могат да се правят само с помощта на диск за управление. Компенсацията на експозицията не се нулира, когато фотоапаратът е изключен или таймерът за готовност изтича.

[ Изключено ]

Настройките се извършват като първо натиснете бутона E и след това завъртите диска за управление.

  • Тази настройка влиза в сила в режими P , S и A. Лесната компенсация на експозицията не е налична в режим M.

  • Използваният диск за управление варира в зависимост от режима на експозиция.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм