Изберете ролята, присвоена на центъра на мултиселектора по време на заснемане.

Роля

Описание

K

[ Изберете централна точка на фокусиране ]

Натискането на центъра на мултиселектора избира централната точка на фокусиране.

X

[ Включване/изключване на мащаба ]

Натиснете центъра на мултиселектора, за да увеличите дисплея в областта около текущата точка на фокусиране (коефициентът на увеличение е избран предварително). Натиснете отново, за да се върнете към предишния дисплей. За да изберете съотношението на увеличение, маркирайте [ Zoom on/off ] и натиснете 2 .

1

[ Запис на филми ]

Натиснете центъра на мултиселектора, за да започнете записа. Натиснете отново, за да прекратите записа.

[ Няма ]

Натискането на центъра на мултиселектора няма ефект.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм