Разширете обхвата на скоростите на затвора, налични в режим M ; най-бавната налична скорост на затвора, когато е избрано [ On ], е 900 s (15 минути). Удължените скорости на затвора могат да се използват за снимки на нощното небе и други дълги експозиции.

  • За да използвате удължени скорости на затвора, изберете [ Вкл .] и изберете скорост на затвора от 60 s или по-бавна.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм