Изберете дали могат да бъдат избрани отделни точки на фокусиране и режими на AF зона за „широка“ (пейзажна) ориентация, за „висока“ (портретна) ориентация с камерата, завъртяна на 90° по часовниковата стрелка, и за „висока“ ориентация с завъртана на 90° ориентация обратно на часовниковата стрелка. Избраната опция се прилага само по време на снимане с визьора.

  • Изберете [ Off ], за да използвате една и съща точка на фокусиране, независимо от ориентацията на камерата.

  • Изберете [ Фокусна точка ], за да активирате отделен избор на точка на фокусиране. За да активирате отделен избор както на точката на фокус, така и на режима на AF зона, изберете [ Точка на фокусиране и режим на AF зона ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм