Изберете продължителността на закъснението при освобождаване на затвора, броя на направените снимки и интервала между снимките в режим на самоснимачка.

Опция

Описание

[ Закъснение на самоснимачката ]

Изберете дължината на закъснението за освобождаване на затвора.

[ Брой изстрели ]

Натиснете 1 и 3 , за да изберете броя на направените снимки при всяко натискане на спусъка; изберете от стойности от 1 до 9.

[ Интервал между кадрите ]

Изберете интервала между кадрите, когато [ Брой снимки ] е повече от 1.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм