Изберете опциите, до които можете да получите достъп чрез завъртане на диска за управление, докато натискате контрол, към който е присвоен [ Избор на област на изображението ], като използвате персонализирана настройка f3 [ Потребителски контроли ].

  • Маркирайте опция и натиснете 2 , за да изберете; избраните елементи са маркирани с отметка ( M ). За да премахнете (премахнете отметката от: U ) избрана опция, маркирайте я и натиснете 2 отново. Опциите на областта на изображението, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез диск за управление.

  • Натиснете J , за да запазите промените, когато настройките са завършени.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм