Изберете реда, в който се правят снимките в програмата за брекетинг.

Опция

Описание

H

[ MTR > под > над ]

Първи се прави непроменен кадър, последван от кадър с най-ниска стойност, последван от кадър с най-висока стойност.

I

[ Под > MTR > над ]

Снимането протича в ред от най-ниската до най-високата стойност.

  • Персонализирана настройка e8 [ Ред на кадъра] няма ефект върху реда на заснетите кадри, когато [ ADL bracketing ] е избрано за [ Автоматично брекетинг ] > [ Автоматично задаване на брекетинг ] в менюто за снимане.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм