Kettő–tíz NEF (RAW) expozíciót rögzíthet egyetlen fényképként.

Többszörös expozíció készítése

A többszörös expozíció élő nézet módban nem használható. Folytatás előtt lépjen ki az élő nézetből.

Hosszabb rögzítési idők

Amennyiben a monitor visszajátszás vagy a menük működtetése közben kikapcsolt, és körülbelül 30 másodpercig nem hajt végre műveletet, a fényképezés befejeződik, és a készülék az addig rögzített felvételekből elkészíti a többszörös expozíciót. A következő expozíció rögzítéséhez rendelkezésre álló időt meghosszabbíthatja úgy, hogy hosszabb időtartamot ad meg a c2 Egyéni beállításban (Készenléti időzítő, 0 c2: Készenléti időzítő).

 1. Válassza a Többszörös expozíció menüpontot.

  A fényképezés menüben jelölje ki a Többszörös expozíció menüpontot, és nyomja meg a 2 gombot.

 2. Válasszon módot.

  Jelölje ki a Többszörös expozíció mód elemet, és nyomja meg a 2 gombot, majd a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával adja meg a kívánt módot, a kiválasztásához pedig nyomja meg az J gombot.

  Ha Be (sorozat) vagy Be (egy kép) lehetőséget választott, n ikon jelenik meg a funkciókijelzőn.

 3. Válassza ki a felvételek számát.

  Jelölje ki a Felvételek száma lehetőséget, és nyomja meg a 2 gombot.

  A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával válassza ki, hogy hány expozícióval szeretne elkészíteni egyetlen fényképet, majd nyomja meg az J gombot.

  A BKT gomb

  Amennyiben az f1 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás) > BKT gomb + y elemében a Többszörös expozíció beállítást választotta (0 f1: Egyéni vezérléskiosztás), a többszörös expozíció módot a BKT gomb megnyomásával és a fő vezérlőtárcsa elforgatásával, a felvételek számát pedig a BKT gomb megnyomásával és a segédtárcsa elforgatásával is kiválaszthatja. A választott mód és a felvételek száma megjelenik a funkciókijelzőn: Ki beállítás esetén a ikon, Be (egy kép) mód esetén B ikon, és a Be (sorozat) beállításnál b ikon válik láthatóvá.

 4. Válassza ki a kívánt átfedéses módot.

  Jelölje ki az Átfedéses mód menüpontot, és nyomja meg a 2 gombot, majd a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával adja meg a kívánt módot, a kiválasztásához pedig nyomja meg az J gombot.

 5. Adja meg, hogy meg kívánja-e tartani az egyes expozíciókat.

  A többszörös expozícióhoz használt egyes képek mentéséhez vagy törléséhez jelölje ki az Összes expozíció megtartása menüpontot, és nyomja meg a 2 gombot, majd a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt lehetőséget, a kiválasztásához pedig nyomja meg az J gombot.

 6. Válassza ki az első expozíciót.

  Válassza ki az első expozíciót a fényképezés menü Képméret > NEF (RAW) menüpontjának Nagy beállításával készített, már meglévő képek közül; ehhez jelölje ki az Első expozíció (NEF) kiválasztása lehetőséget és nyomja meg a 2 gombot. A kívánt kép kijelöléséhez használja a választógombot, majd kiválasztásához nyomja meg az J gombot (a kijelölt kép teljes képernyős megjelenítéséhez tartsa lenyomva a X gombot). Másik foglalatban vagy mappában tárolt képek közül a W (M) gomb megnyomásával választhat.

 7. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  Sorozatfelvétel kioldási módokban a fényképezőgép az összes expozíciót egyetlen sorozatban rögzíti. Ha a Be (sorozat) lehetőséget választotta, a fényképezőgép a kioldógomb nyomva tartása alatt folytatja a többszörös exponálást; ha a Be (egy kép) beállítást választotta, a többszörös expozíciós fényképezés az első fénykép elkészítése után befejeződik. Önkioldó módban a fényképezőgép automatikusan a 3. lépésben kiválasztott számú felvételt készíti el, a c3 Egyéni beállításban (Önkioldó) > Felvételek száma (0 c3: Önkioldó) megadott értéktől függetlenül; a felvételek időközét azonban a c3 Egyéni beállítás (Önkioldó) > Felvételek időköze vezérli. Egyéb kioldási módokban a kioldógomb minden lenyomásakor egyetlen kép készül; folytassa a felvételkészítést, amíg az összes expozíció rögzítésre nem kerül. Amennyiben a 6. lépésben első expozícióként meghatározott egy meglévő NEF (RAW) képet, a felvételkészítés a második expozíciótól kezdődik. A többszörös expozíciónak az összes felvétel rögzítése előtti megszakításáról a „Többszörös expozíció leállítása” részben tájékozódhat (0 Többszörös expozíció leállítása).

  A n ikon a fényképezés befejezéséig villog. Ha a Be (sorozat) beállítást választotta, a többszörös expozíciós fényképezés csak akkor fejeződik be, ha a többszörös expozíció mód Ki beállítását választja; ha a Be (egy kép) lehetőséget adta meg, a többszörös expozíciós fényképezés a többszörös expozíció elkészítése után automatikusan befejeződik. A n ikon eltűnik a kijelzőről, amint a többszörös expozícióval végzett fényképezés befejeződött.

Az i gomb használata

Az alábbiakban felsorolt beállítások úgy érhetők el, hogy többszörös expozíció alatt megnyomja a K gombot, majd megnyomja az i gombot. Használja az érintőképernyőt, vagy a választógomb segítségével navigáljon a menüben, a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával kijelölve, az J gomb megnyomásával pedig kiválasztva a kívánt elemet.

 • Előrehaladás megtekintése: Megtekintheti az aktuális pillanatig rögzített expozíciók előnézetét.
 • Utolsó expozíció újrakészítése: Újból elkészítheti a legutóbbi expozíciót.
 • Mentés és kilépés: Többszörös expozíciót hozhat létre az aktuális pillanatig elkészült expozíciókból.
 • Elvetés és kilépés: Kilépés többszörös expozíció rögzítése nélkül. Az Összes expozíció megtartása menüpont Be elemének kiválasztásakor a készülék megőrzi az egyes expozíciókat.

i gomb

Többszörös expozíció leállítása

Amennyiben a megadott számú expozíció elkészítése előtt kívánja befejezni a többszörös expozíciót, válassza a többszörös expozíció mód Ki beállítását, vagy nyomja meg a K gombot, majd az i gombot, és válassza ki a Mentés és kilépés vagy Elvetés és kilépés lehetőségek egyikét. Amennyiben a megadott számú expozíció elkészülte előtt befejeződik a fényképezés vagy kiválasztja a Mentés és kilépés elemet, a többszörös expozíció az addig a pillanatig rögzített expozíciókból jön létre. Az Átfedéses mód menüpont Átlagolás elemének kiválasztása esetén az erősítés igazodik a ténylegesen rögzített expozíciók számához. Vegye figyelembe, hogy a fényképezés automatikusan befejeződik, ha:

 • kétgombos alaphelyzetbe állítást hajt végre;
 • a fényképezőgép kikapcsolt;
 • az akkumulátor teljesen lemerült.

Többszörös expozíció

A többszörös expozícióval készült fényképeken véletlenszerűen elhelyezkedő fényes képpontok, köd vagy vonalak formájában zaj jelentkezhet.

Ne vegye ki, illetve ne cserélje ki a memóriakártyát, amíg a többszörös expozíció készítése folyamatban van.

Élő nézet felvételkészítés közben nem használható. Az élő nézet kiválasztása a Többszörös expozíció mód beállítását Ki értékre állítja vissza.

A többszörös expozícióval készített fényképek esetén a fényképezési beállítások és képinformációk az első expozícióra vonatkoznak.

„Első expozíció (NEF) kiválasztása”

Amennyiben az első expozíciónak kiválasztott NEF (RAW) képet Hi 0,3 és Hi 2 közötti ISO érzékenység mellett rögzítette, akkor az elektronikus első redőny zár akkor sem használható többszörös expozíció közben, ha a d6 Egyéni beállítás (Elektronikus első redőny zár, 0 d6: Elektronikus első redőny zár) Bekapcsol eleme van érvényben.

Időzített fényképezés

Ha még az első expozíció előtt bekapcsolja az időzített fényképezést, a fényképezőgép a megadott időközönként rögzíti az expozíciókat, amíg el nem éri a többszörös expozíció menüben megadott expozíciószámot (a gép figyelmen kívül hagyja az időzített felvételkészítés menüben beállított felvételszámot). Ezek az expozíciók egyetlen fényképként kerülnek rögzítésre, és az időzített felvételkészítés befejeződik (ha Be (egy kép) beállítást adott meg többszörös expozíció módhoz, akkor a többszörös expozícióval végzett fényképezés is automatikusan befejeződik).

Egyéb beállítások

Amikor többszörös expozíció módban fényképez, a memóriakártyák nem formázhatók, illetve egyes menüelemek szürkén jelennek meg és nem módosíthatók.