Juster indstillinger for skærmberøringskontroller.

  • Aktiver/deaktiver berøringskontroller : Vælg Deaktiver for at forhindre utilsigtet brug af berøringsskærmskontroller, eller Kun afspilning for kun at aktivere berøringsskærmstyring i afspilningstilstand.
  • Fuldskærms-afspilning : Vælg, om det næste billede i fuldskærmsvisning skal vises ved at svirpe til venstre eller ved at svirpe til højre.