Juster søgerens farvebalance efter din smag. Justeringer foretaget med søgerens farvebalance skal foretages ved hjælp af søgeren. De kan ikke laves på monitoren, eller når kun Monitor er valgt til monitortilstand.

 • Søgerens farvebalance justeres ved hjælp af multivælgeren. Tryk på 1 , 3 , 4 og 2 for at justere farvebalancen som vist nedenfor. Tryk på J for at afslutte, når justeringerne er færdige.

  Øg grøn
  Forøg blå Øg rav
  Forøg magenta
 • Søgerens farvebalance gælder kun for menu-, afspilnings- og optagelsesskærme; billeder taget med kameraet påvirkes ikke.
 • Referencebilledet er enten det sidst taget billede eller, i afspilningstilstand, det billede, der sidst blev vist. Hvis hukommelseskortet ikke indeholder nogen billeder, vil en tom ramme blive vist i stedet.
 • Tryk på W -knappen for at vælge et andet billede. Fremhæv det ønskede billede, og tryk på J for at vælge det som referencebillede.

 • For at se det fremhævede billede i fuld ramme skal du trykke og holde på X -knappen.