Tryk på 1 eller 3 for at justere skærmens lysstyrke. Vælg højere værdier for øget lysstyrke, lavere værdier for reduceret lysstyrke.

  • Skærmens lysstyrke kan kun justeres, når skærmen er den aktive skærm; den kan ikke justeres i skærmtilstanden "kun søger", eller når dit øje er rettet mod søgeren.
  • Højere værdier øger forbruget af batteriet.