Finjuster fokus for op til 30 objektivtyper. Brug kun efter behov. Vi anbefaler, at du udfører finjustering på en fokusafstand, du bruger ofte; hvis du f.eks. udfører fokusjustering på en kort fokusafstand, kan du finde det mindre effektivt på længere afstande.

  • AF-finindstilling (Til/Fra) : Vælg Til for at slå AF-indstilling til, Fra for at slå den fra.
  • Gemt værdi : Indstil AF for det aktuelle objektiv. Tryk på 1 for at flytte fokuspunktet væk fra kameraet eller 3 for at flytte fokuspunktet mod kameraet; vælg mellem værdier mellem +20 og –20. Kameraet kan gemme værdier for op til 30 objektivtyper. Der kan kun gemmes én værdi for hver type linse.

    Nuværende værdi

    Gemt værdi

  • Standard : Vælg den AF-indstillingsværdi, der bruges, når der ikke findes nogen tidligere gemt værdi for det aktuelle objektiv.
  • Liste over gemte værdier : Vis tidligere gemte AF-indstillingsværdier. For at slette et objektiv fra listen skal du fremhæve det ønskede objektiv og trykke på O . For at ændre en linse-id (f.eks. at vælge en identifikator, der er den samme som de sidste to cifre i objektivets serienummer for at skelne den fra andre linser af samme type i lyset af, at Gemt værdi kun kan bruges med et objektiv af hver type), marker det ønskede objektiv og tryk på 2 . En menu vil blive vist; tryk på 1 eller 3 for at vælge en identifikator, og tryk på J for at gemme ændringer og afslutte.