Hvis du vælger Aktiver udløser, kan lukkeren udløses, når der ikke er indsat et hukommelseskort, selvom der ikke vil blive optaget billeder (de vil dog blive vist i demotilstand). Hvis Udløser låst er valgt, er udløserknappen kun aktiveret, når der er indsat et hukommelseskort i kameraet.