Vælg tonehøjden og lydstyrken for det bip, der lyder, når:

  • Selvudløseren er i drift
  • Time-lapse optagelse slutter
  • Kameraet fokuserer i fototilstand (bemærk, at der ikke lyder et bip, hvis AF-C er valgt til fokustilstand, eller hvis AF-A er valgt, og kameraet optager med AF-C )
  • Berøringsskærmen bruges

Bemærk, at der ikke lyder et bip, mens selvudløseren er i drift, eller når der fokuseres, hvis Til er valgt for Stille fotografering i fotooptagelsesmenuen.

Menuen Beep-indstillinger indeholder følgende elementer:

  • Bip til/fra : Tænd eller sluk for bip-højttaleren, eller vælg Fra (kun berøringsknapper) for at deaktivere bippet under tastaturindtastning, mens du aktiverer det til andre formål.
  • Lydstyrke : Juster lydstyrken for bip.
  • Tonehøjde : Vælg tonehøjden for bippet fra Høj og Lav .