Indhent referencedata for indstillingen Image Dust Off i NX Studio. Image Dust Off behandler NEF (RAW)-billeder for at afbøde effekter forårsaget af støv, der klæber foran kameraets billedsensor. For mere information henvises til NX Studios onlinehjælp.

Et objektiv med en brændvidde på mindst 50 mm anbefales, når der optages Image Dust Off referencedata. Når du bruger et zoomobjektiv, skal du zoome helt ind.

 1. Vælg Start .

  Fremhæv Start , og tryk på J . En besked vil blive vist.

 2. Indram et hvidt objekt uden karakter i displayet.

  Med objektivet omkring ti centimeter (fire tommer) fra en veloplyst hvid genstand uden karakteristika, indramme objektet, så det fylder skærmen, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.

  I autofokustilstand indstilles fokus automatisk til uendelig; i manuel fokustilstand skal du indstille fokus til uendeligt manuelt.

 3. Indhent støvreferencedata.

  Tryk udløserknappen helt ned for at hente Image Dust Off referencedata. Skærmen slukker, når der trykkes på udløserknappen.

  Hvis referenceobjektet er for lyst eller for mørkt, kan kameraet muligvis ikke hente Image Dust Off referencedata, og der vises en meddelelse. Vælg et andet referenceobjekt, og gentag processen fra trin 1.

Referencedata for billedstøv af

De samme referencedata kan bruges til fotografier taget med forskellige objektiver eller med forskellige blændeåbninger. Referencebilleder kan ikke ses ved hjælp af computerbilledsoftware. Et gittermønster vises, når referencebilleder vises på kameraet.