Juster søgerens lysstyrke.

  • Søgerens lysstyrke kan kun justeres, når søgeren er det aktive display; den kan ikke justeres, når søgeren er slukket eller i skærmtilstand "kun skærm".
  • Højere værdier øger forbruget af batteriet.
Mulighed Beskrivelse
Auto Søgerens lysstyrke justeres automatisk som reaktion på lysforholdene.
brugervejledning Tryk på 1 eller 3 for at justere lysstyrken manuelt. Vælg højere værdier for øget lysstyrke, lavere værdier for reduceret lysstyrke.