Opret en Bluetooth-forbindelse til en valgfri ML-L7 fjernbetjening. Du kan også vælge de roller, der er tildelt Fn1- og Fn2- knapperne på fjernbetjeningen.

Trådløs fjernforbindelse

Mulighed Beskrivelse
Aktiver Tilslut til en parret ML-L7. Enhver eksisterende forbindelse til en smartenhed eller computer ophører.
Deaktiver Afslut forbindelsen til ML-L7.

Gem trådløs fjernbetjening

Klargør kameraet til parring med en ML-L7 fjernbetjening. Når kameraet er klar, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen i mere end tre sekunder, indtil enhederne er parret. Fjernbetjeningens statuslampe blinker grønt cirka hvert tredje sekund, når parringen er fuldført.

Kameraet kan kun parres med én fjernbetjening ad gangen. Den kan kun bruges med den controller, som den senest blev parret med.

Slet trådløs fjernbetjening

Afslut en eksisterende parringsforbindelse mellem kameraet og en ML-L7.

Tildel Fn1-knap/Tildel Fn2-knap

Vælg de roller, der er tildelt ML-L7's Fn1- og Fn2- knapper.

Mulighed Beskrivelse
Samme som kamera K knap Knappen udfører samme funktion som kameraets K knap.
Samme som kamera G knap Knappen udfører samme funktion som kameraets G knap.
Samme som kamera i knap Knappen udfører samme funktion som kameraets i knap.
Ingen Et tryk på knappen har ingen effekt.

Fjernbetjeningens status-LED

Status for en ML-L7, der interagerer med kameraet, vises af controllerens statuslampe:

Farve Opførsel Status
Grøn Blinker cirka én gang i sekundet Søger efter parret kamera.
Blinker hurtigt (ca. to gange i sekundet) Parring.
Blinker cirka en gang hvert tredje sekund Tilsluttet kamera.
orange Blinker én gang Fotografering startede.
Blinker to gange Fotografering sluttede.
Rød Blinker én gang Filmoptagelse startede.
Blinker to gange Filmoptagelse afsluttet.