เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายต่อๆ ไป

โฟลเดอร์

หมายเลขโฟลเดอร์   ชื่อโฟลเดอร์

เปลี่ยนชื่อ

กล้องจะกำหนดชื่อโฟลเดอร์อัตโนมัติ โดยเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่มีอักขระ 5 ตัวขึ้นต้นด้วยตัวเลขโฟลเดอร์ 3 หลัก ชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นจะมีชื่อว่า “NCZ_7” (Z 7) หรือ “NCZ_6” (Z 6); หากต้องการเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ ให้เลือก เปลี่ยนชื่อ ท่านสามารถกู้คืนชื่อที่ตั้งจากโรงงานได้โดยการกดปุ่ม O ค้างไว้ขณะที่แป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว

การป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อต้องป้อนข้อความ แตะตัวอักษรบนหน้าจอหรือใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ตัวอักษรแล้วกด J เพื่อแทรกไว้ในตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน (โปรดทราบว่าหากป้อนตัวอักษรเมื่อช่องเต็ม ตัวอักษรตัวสุดท้ายในช่องจะถูกลบออก) ในการลบตัวอักษรด้านล่างเคอร์เซอร์ กดปุ่ม O หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ ให้แตะหน้าจอหรือหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก ในการจบการป้อนข้อความแล้วกลับสู่เมนูก่อนหน้า กด X หากต้องการออกโดยที่ยังป้อนข้อความไม่เสร็จ ให้กด G

พื้นที่แสดงข้อความ

พื้นที่แป้นพิมพ์

เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข

ในการเลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลขหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ด้วยชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันและหมายเลขโฟลเดอร์ใหม่:

 1. เลือก เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข

  ไฮไลท์ เลือกโฟลเดอร์ตามหมายเลข แล้วกด 2

 2. เลือกหมายเลขโฟลเดอร์

  กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลข แล้วกด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนค่า หากมีโฟลเดอร์ที่มีเลขที่เลือกไว้อยู่แล้ว สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

  • W: โฟลเดอร์ว่างเปล่า
  • X: โฟลเดอร์มีข้อมูลอยู่บางส่วน
  • Y: โฟลเดอร์มีภาพ 5000 ภาพ หรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 ท่านจะไม่สามารถจัดเก็บภาพลงในโฟลเดอร์นี้ได้อีก
 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

  กด J เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากต้องการออกโดยไม่เปลี่ยนโฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล ให้กดปุ่ม G) ถ้ายังไม่มีโฟลเดอร์ตามหมายเลขที่ระบุ กล้องจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา ภาพถ่ายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เลือก เว้นแต่โฟลเดอร์จะเต็ม

เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

ในการเลือกจากรายการของโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้ว:

 1. เลือก เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

  ไฮไลท์ เลือกโฟลเดอร์จากรายการ แล้วกด 2

 2. ไฮไลท์โฟลเดอร์

  กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์โฟลเดอร์

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์

  กด J เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ไฮไลท์ แล้วกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถ่ายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เลือก

หมายเลขโฟลเดอร์และหมายเลขไฟล์

เมื่อหมายเลขโฟลเดอร์ถึง 999 แล้ว จะไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพิ่มได้อีก (และด้วยเหตุนี้จะไม่สามารถลั่นชัตเตอร์ได้) หลังจากหมายเลขไฟล์ถึง 9999 หรือไฟล์ที่มีในโฟลเดอร์มีจำนวนถึง 5000 หรือเมื่อท่านพยายามจะบันทึกภาพยนตร์เมื่อกล้องคำนวณว่าจำนวนไฟล์ที่จำเป็นสำหรับความยาวสูงสุดของภาพยนตร์จะทำให้มีการสร้างไฟล์ที่มีจำนวนมากกว่า 9999 หรือโฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์มากกว่า 5000 ไฟล์ การถ่ายรูปต่อ ให้สร้างโฟลเดอร์ที่มีหมายเลขน้อยกว่า 999 หรือลองเปลี่ยนตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร์

เวลาในการเปิดกล้อง

เวลาในการเปิดกล้องอาจนานขึ้น หากการ์ดหน่วยความจำมีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่เป็นจำนวนมาก

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ

รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ เลือกพื้นที่ภาพ คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ การบันทึก NEF (RAW) ตั้งค่าความไวแสง (ISO) ไวต์บาลานซ์ ตั้งค่า Picture Control จัดการ Picture Control พื้นที่สี Active D-Lighting ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ควบคุมขอบมืด ชดเชยการเลี้ยวเบน ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ ระบบวัดแสง การควบคุมแฟลช โหมดแฟลช ชดเชยแสงแฟลช โหมดโฟกัส โหมดพื้นที่ AF ระบบลดภาพสั่นไหว ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ การถ่ายภาพซ้อน HDR (High Dynamic Range) การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง