เลือก เปิด เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเว้าออกเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง และเพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งเข้าเมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์ยาว (โปรดทราบว่า เปิด อาจถูกเลือกอัตโนมัติกับเลนส์บางชนิด ในกรณีเช่นนี้ ตัวเลือก ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ จะเป็นสีเทา และไม่สามารถเลือกได้)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ

รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ เลือกพื้นที่ภาพ คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ การบันทึก NEF (RAW) ตั้งค่าความไวแสง (ISO) ไวต์บาลานซ์ ตั้งค่า Picture Control จัดการ Picture Control พื้นที่สี Active D-Lighting ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ควบคุมขอบมืด ชดเชยการเลี้ยวเบน ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ ระบบวัดแสง การควบคุมแฟลช โหมดแฟลช ชดเชยแสงแฟลช โหมดโฟกัส โหมดพื้นที่ AF ระบบลดภาพสั่นไหว ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ การถ่ายภาพซ้อน HDR (High Dynamic Range) การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง