ฟังก์ชั่นควบคุมขอบมืดจะช่วยลดความสว่างที่ลดลงบริเวณขอบภาพ การทำงานของฟังก์ชั่นนี้จะให้ผลต่อเลนส์แต่ละเลนส์แตกต่างกัน และจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้ค่ารูรับแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, ปกติ, ต่ำ และ ปิด

ควบคุมขอบมืด

อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝ้า) หรือความสว่างผิดเพี้ยนบนภาพ TIFF และ JPEG โดยจะขึ้นอยู่กับฉาก ในขณะที่ฟังก์ชั่น Picture Control แบบกำหนดเองและ Picture Control แบบตั้งค่าเองที่มีการแก้ไขจากค่าตั้งจากโรงงานอาจทำให้ได้ภาพถ่ายที่ไม่ตรงตามที่ต้องการ ถ่ายภาพทดสอบแล้วดูผลที่ได้ในหน้าจอ

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ

รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ เลือกพื้นที่ภาพ คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ การบันทึก NEF (RAW) ตั้งค่าความไวแสง (ISO) ไวต์บาลานซ์ ตั้งค่า Picture Control จัดการ Picture Control พื้นที่สี Active D-Lighting ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ควบคุมขอบมืด ชดเชยการเลี้ยวเบน ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ ระบบวัดแสง การควบคุมแฟลช โหมดแฟลช ชดเชยแสงแฟลช โหมดโฟกัส โหมดพื้นที่ AF ระบบลดภาพสั่นไหว ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ การถ่ายภาพซ้อน HDR (High Dynamic Range) การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง