เลือก เปิด เพื่อลดการสั่นที่เกิดจากชัตเตอร์เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์และวัตถุที่อยู่นิ่งอื่นๆ (0 ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง) ควรใช้ขาตั้งกล้อง ภาพถูกถ่ายโดยใช้ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่เลือกสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d5 (ประเภทชัตเตอร์) ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับ ตัวเลือกเสียงเตือน ในเมนูตั้งค่า เสียงเตือนจะไม่ดังเมื่อกล้องโฟกัสหรือตัวตั้งเวลาถ่ายกำลังนับถอยหลัง และทั้งแฟลชและการลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปิดรับแสงนานจะถูกปิดใช้งาน ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องจะเปลี่ยน (0 ความเร็วในการถ่ายภาพ)

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ

รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูล การตั้งชื่อไฟล์ เลือกพื้นที่ภาพ คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ การบันทึก NEF (RAW) ตั้งค่าความไวแสง (ISO) ไวต์บาลานซ์ ตั้งค่า Picture Control จัดการ Picture Control พื้นที่สี Active D-Lighting ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง ควบคุมขอบมืด ชดเชยการเลี้ยวเบน ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ ระบบวัดแสง การควบคุมแฟลช โหมดแฟลช ชดเชยแสงแฟลช โหมดโฟกัส โหมดพื้นที่ AF ระบบลดภาพสั่นไหว ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ การถ่ายภาพซ้อน HDR (High Dynamic Range) การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง