Velg om du vil aktivere vibrasjonsreduksjon. Alternativene som er tilgjengelige varierer med objektivet.

Alternativ

Beskrivelse

C

[ Normal ]

Velg for forbedret vibrasjonsreduksjon når du fotograferer statiske motiver.

D

[ Sport ]

Velg når du fotograferer idrettsutøvere og andre motiver som beveger seg raskt og uforutsigbart.

[ Av ]

Vibrasjonsreduksjon er deaktivert.

Forsiktig: Bruk av vibrasjonsreduksjon
  • Vibrasjonsreduksjon kan være utilgjengelig med enkelte objektiver.

  • Vi anbefaler at du venter til bildet i displayet har stabilisert seg før du tar bilder.

  • Når [ Normal ] er valgt for objektiver som støtter vibrasjonsreduksjon, kan bildet i søkeren vibrere før lukkeren utløses, men dette er en naturlig konsekvens av hvordan vibrasjonsreduksjon utføres og indikerer ikke en funksjonsfeil. [ Sport ] eller [ Off ] kan brukes hvis du synes bevegelsen er distraherende.

  • [ Normal ] eller [ Sport ] anbefales for panoreringsbilder. I modusene [ Normal ] og [ Sport ] gjelder vibrasjonsreduksjon kun for bevegelser som ikke er en del av pannen. Hvis kameraet panoreres horisontalt, for eksempel, vil vibrasjonsreduksjon kun brukes på vertikal risting.

  • [ Normal ] og [ Sport ] anbefales også hvis kameraet er montert på stativ eller monopod. Vær imidlertid oppmerksom på at [ Av ] kan være et bedre valg med noen stativer avhengig av opptaksforholdene. Innstillingene kan variere fra objektiv til objektiv; se objektivdokumentasjonen for mer informasjon.

  • Hvis et objektiv med F-fatning med bryter for vibrasjonsreduksjon er festet via en valgfri FTZ II/FTZ-monteringsadapter, vil [ Vibrasjonsreduksjon ] være nedtonet og utilgjengelig. Bruk linsebryteren for vibrasjonsreduksjon.