Velg elementene som er oppført i i menyen som vises når i knappen trykkes i fotomodus.

  • Marker en posisjon i i menyen, trykk på J og velg ønsket element.

  • Følgende elementer kan tilordnes til i menyen.

Alternativ

0

n

[ Bank av opptaksmeny ]

Shooting Menu Bank

j

[ Velg bank for egendefinerte innstillinger ]

Custom Settings Bank

J

[ Velg bildeområde ]

Justere bildeområdeinnstillinger

8

[ Bildekvalitet ]

Justering av bildekvalitet

o

[ Bildestørrelse ]

Velge en bildestørrelse

N

[ Se minnekortinformasjon ]

Vis minnekortinformasjon

E

[ Eksponeringskompensasjon ]

Eksponeringskompensasjon

9

[ ISO-følsomhetsinnstillinger ]

ISO-følsomhet

m

[ Hvitbalanse ]

Hvit balanse

h

[ Angi bildekontroll ]

Bildekontroller

p

[ Fargerom ]

Farge rom

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

q

[ Lang eksponering NR ]

Lang eksponering NR

r

[ Høy ISO NR ]

Høy ISO NR

w

[ Måling ]

Måling

c

[ Blitsmodus ]

Blitsmoduser

Y

[ Blitskompensasjon ]

Blitskompensasjon

q

[ Trådløse alternativer/blitsmodus ]

Ekstern blitsfotografering

m

[ Gruppeblitsalternativer ]

Group Flash , Group Flash

r

[ Testblits ]

Radio AWL , Optisk AWL

s

[ Flash info ]

Ekstern blitsfotografering

t

[ Radiofjernkontrollblitsinfo ]

Radio AWL

s

[ Fokusmodus ]

Fokusmodus

7

[ AF-områdemodus/emne. deteksjon ]

AF-områdemodus

u

[ Vibrasjonsreduksjon ]

Vibrasjonsreduksjon

t

[ Auto bracketing ]

Automatisk bracketing

$

[ Multieksponering ]

Multippel eksponering

2

[ HDR-overlegg ]

HDR-overlegg

7

[ Intervalltimeropptak ]

Intervalltimer-opptak

8

[ Time-lapse video ]

Time-Lapse-video

9

[ Fokusskift fotografering ]

Focus Shift Shooting

F

[ Fokussporing med låsing ]

a3: Fokussporing med Lock-On

L

[ Stille modus ]

Stillemodus

Y

[ C30/C120 alternativer ]

d4: C30/C120 alternativer

w

[ Egendefinerte kontroller (fotografering) ]

f2: Egendefinerte kontroller (opptak)

m

[ Visningsmodus (bilde Lv) ]

d9: Visningsmodus (Foto Lv)

z

[ Zoom med delt skjerm ]

Zoom med delt skjerm

W

[ Topp i fokus ]

a13: Focus Peaking

3

[ Lysstyrke på skjermen/søkeren ]

Skjermlysstyrke , Søkerlysstyrke

u

[ Flymodus ]

Flymodus

v

[ Varme skjermfarger ]

d11: Varme skjermfarger

Vis minnekortinformasjon

Se sporet som er valgt som destinasjon for nye bilder og alternativene som brukes til å ta bilder når to minnekort er satt inn. Dette alternativet kan brukes til å vise, men ikke til å endre det valgte alternativet.

  • Alternativene som brukes til å ta bilder når to minnekort er satt inn, kan velges ved å bruke [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen.

Zoom med delt skjerm

Hvis [ Delt skjermvisningszoom ] er tilordnet i i menyen, kan du velge [ Delt skjermvisningszoom ] for å zoome inn på to områder som er horisontalt justert, men som er i forskjellige deler av rammen (zoom med delt skjermvisning) ). Plasseringene til områdene er angitt med de to rammene ( r ) i navigasjonsvinduet nederst til høyre på skjermen.

  • Ved å zoome inn samtidig på to vidt adskilte, men horisontalt justerte områder av rammen, blir det lettere å planere bilder av bygninger eller andre brede objekter.

  • Bruk X og W knappene ( Q ) for å zoome inn og ut.

  • Trykk på 4 eller 2 for å rulle det valgte området til venstre eller høyre. Bruk J knappen for å bytte mellom de to områdene.

  • Trykk på 1 eller 3 for å rulle begge områdene opp eller ned samtidig.

  • For å fokusere på motivet i midten av det valgte området, trykker du utløseren halvveis ned.

  • For å avslutte zoom med delt skjerm, trykk på i knappen.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video