Måling bestemmer hvordan kameraet stiller inn eksponeringen.

Alternativ

Beskrivelse

L

[ Matrisemåling ]

Kameraet måler et bredt område av rammen og angir eksponering i henhold til tonefordeling, farge, komposisjon og avstand for resultater som er nær de som sees med det blotte øye.

M

[ Sentrumsvektet måling ]

  • Kameraet tildeler den største vekten til midten av bildet. Denne modusen kan for eksempel brukes med motiver som dominerer komposisjonen.

  • Sentrumsvektet måling anbefales også ved bruk av filtre med eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×.

  • Størrelsen på området som er tildelt størst vekt, kan velges ved hjelp av egendefinert innstilling b5 [ Sentervektet område ].

N

[ Spotmåling ]

  • Kameraet måler en sirkel med en diameter på 4 mm/0,16 tommer (tilsvarer omtrent 1,5 % av bildet). Dette sikrer at motivet blir korrekt eksponert selv når bakgrunnen er mye lysere eller mørkere.

  • Det målte området er sentrert på gjeldende fokuspunkt. Hvis [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdemodus ( AF-områdemodus ), vil kameraet i stedet måle det midtre fokuspunktet.

t

[ Høydepunktsvektet måling ]

Kameraet legger størst vekt på høydepunkter. Bruk dette alternativet for å redusere tap av detaljer i høydepunkter, for eksempel når du fotograferer spotlight-artister på scenen.