Карти пам’яті потрібно відформатувати перед першим використанням або після форматування в інших пристроях. Щоб розпочати форматування, виділіть пункт Так і натисніть кнопку J. Зауважте, що форматування призводить до незворотного видалення всіх знімків та інших даних з карти. Перед форматуванням за потреби створіть резервні копії даних.

Під час форматування

Не вимикайте фотокамеру та не виймайте карту пам’яті під час форматування.

Форматування за допомогою двох кнопок

Карти пам’яті можна також форматувати, утримуючи одночасно натиснутими кнопки O (Q) і S (Q) більше двох секунд.

B Меню налаштування: налаштування фотокамери