Цей параметр відображається, тільки коли у фотокамеру вставлено карту пам’яті Eye-Fi (продається окремо у сторонніх постачальників). Виберіть пункт Активувати, щоб надсилати знімки до наперед вибраного місця призначення. Зауважте, що знімки не будуть надсилатися в разі недостатньої сили сигналу. Перед надсиланням знімків через Eye-Fi виберіть значення Не активувати для параметрів Режим польоту (0 Режим польоту) та Bluetooth > Підключення до мережі (0 Bluetooth).

Дотримуйтеся всіх місцевих законів щодо безпроводових пристроїв і вибирайте пункт Не активувати в місцях, де використання безпроводових пристроїв заборонено.

Карти Eye-Fi

Карти Eye-Fi можуть випромінювати радіосигнали, навіть коли вибрано пункт Не активувати. Якщо відображається піктограма g, коли вибрано пункт Не активувати, це означає, що фотокамера не в змозі керувати картою Eye-Fi (0 g: Помилка); вимкніть фотокамеру та вийміть карту.

Під час використання карти Eye-Fi вибирайте довші значення для користувацького параметра c2 (Таймер режиму очікування, 0 c2: Таймер режиму очікування).

Дивіться посібник з комплекту карти Eye-Fi, а за довідками звертайтеся до виробника. Фотокамеру можна використовувати, щоб вмикати та вимикати карти Eye-Fi, але вона може не підтримувати інші функції Eye-Fi.

Режим польоту (0 Режим польоту)

Активація режиму польоту призводить до скасування завантаження Eye-Fi. Щоб відновити завантаження Eye-Fi, виберіть значення Не активувати для параметра Режим польоту, а потім — значення Активувати для параметра Завантаження Eye-Fi.

Коли вставлено карту Eye-Fi, її стан позначено піктограмою на інформаційному екрані:

  • d: завантаження Eye-Fi вимкнено;
  • e: завантаження Eye-Fi ввімкнено, але немає знімків, доступних для завантаження;
  • f (нерухома): завантаження Eye-Fi ввімкнено; очікування початку завантаження;
  • f (анімована): завантаження Eye-Fi ввімкнено; триває завантаження даних;
  • g: помилка — фотокамера не може керувати картою Eye-Fi. Якщо на панелі керування або у видошукачі блимає індикатор W, перевірте, чи оновлено мікропрограму карти Eye-Fi. Якщо помилка не зникає після оновлення мікропрограми карти, вставте іншу карту або відформатуйте карту у фотокамері, скопіювавши всі знімки з неї на комп’ютер чи інший пристрій зберігання даних. Якщо індикатор W не блимає, знімки можна робити, як зазвичай, але змінювати параметри Eye-Fi буде неможливо.

Підтримувані карти Eye-Fi

Деякі карти можуть не продаватись у деяких країнах або регіонах; за додатковими відомостями зверніться до виробника. Карти Eye-Fi мають використовуватися тільки в країні придбання. Обов’язково оновіть мікропрограму карти Eye-Fi до останньої версії.

B Меню налаштування: налаштування фотокамери