Виберіть тон і гучність звукового сигналу, який лунає під час фокусування в режимі покадрового АФ (AF-S або AF-A з вибраним покадровим автофокусуванням), під час фіксації фокуса в режимі фотозйомки live view, під час виконання зворотного відліку таймером спуску затвора в режимах автоспуску та дистанційного спуску з затримкою (0 Режим дистан. керув. (ML-L3)), під час зйомки в режимі швидкого дистанційного спуску або дистанційного піднімання дзеркала (0 Режим дистан. керув. (ML-L3)), коли вставлено карту пам’яті з захистом від записування й натиснуто кнопку спуску затвора, коли кнопку спуску затвора натиснуто вдруге під час зйомки з піднятим дзеркалом, після завершення сповільненої зйомки або під час використання сенсорного екрана для введення з клавіатури (0 Введення тексту). Зауважте, що незалежно від вибраного параметра звуковий сигнал не лунатиме в режимі відео та в режимах тихого спуску затвора (режими Q і Qc). Звуковий сигнал не лунатиме під час фокусування в режимі покадрового АФ у разі вибору значення Спуск для користувацького параметра a2 (Вибір пріоритету AF-S, 0 a2: Вибір пріоритету AF-S).

Увімк./вимк. звуковий сигнал

Виберіть пункт Вимк. (лише звук дотику), щоб вимкнути звукові сигнали, які лунають у відповідь на використання сенсорних елементів керування, або виберіть Вимкнути, щоб повністю вимкнути звукові сигнали. Якщо вибрати значення, відмінне від Вимкнути, на інформаційному екрані з’явиться піктограма c.

Гучність

Відрегулюйте гучність звукового сигналу.

Тон

Виберіть тон звукового сигналу з варіантів Високий і Низький.

B Меню налаштування: налаштування фотокамери