Якщо вибрати значення Увімкнути, індикатор готовності спалаху (M) буде блимати, якщо спалах потрібен для забезпечення оптимальної експозиції.

B Меню налаштування: налаштування фотокамери