Vælg, hvordan nye billeder skal behandles. For mere information, se "Indstil billedkontrol" ( 0 Indstil billedkontrol ).

Indstil billedkontrol: Ændring af billedkontrol

Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture Controls kan ændres, så de passer til scenen eller brugerens kreative hensigt.

  1. Vælg en billedkontrol.

    Fremhæv den ønskede Picture Control i Picture Control-listen, og tryk på 2 .

  2. Juster indstillinger.

    Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve den ønskede indstilling, og tryk på 4 eller 2 for at vælge en værdi i intervaller på 1, eller drej underkommandohjulet for at vælge en værdi i trin på 0,25 (de tilgængelige muligheder varierer med den valgte billedkontrol). For hurtigt at justere niveauer for afbalanceret skarphed , mellemtone skarphed og klarhed skal du fremhæve Hurtig skarp og trykke på 4 eller 2 . Gentag dette trin, indtil alle indstillinger er blevet justeret. Standardindstillingerne kan gendannes ved at trykke på O knappen.

  3. Gem ændringer og afslut.

    Tryk på J for at gemme ændringerne og vende tilbage til billedkontrollisten.

Brugerdefinerede billedstyringer

Ændringer af eksisterende billedkontroller kan gemmes som brugerdefinerede billedkontroller ved at bruge indstillingen Administrer billedkontrol i foto- eller filmoptagelsesmenuen. Custom Picture Controls kan kopieres til et hukommelseskort og bruges i kompatibel software eller deles mellem kameraer af samme model.

i -menuen

Ændring af Picture Controls fra menuen i gør det muligt at få vist effekten på displayet. Fremhæv Indstil billedkontrol i menuen i, og tryk på J , tryk derefter på 4 og 2 for at vælge en billedkontrol, og tryk på 3 for at få vist indstillingerne for billedkontrol.