Vignettekontrol reducerer faldet i lysstyrke, der opstår ved kanterne af rammen. Dens effekter varierer fra linse til linse og er mest mærkbar ved maksimal blænde. Vælg mellem Høj , Normal , Lav og Fra .

Vignettekontrol

Afhængigt af scenen, optageforholdene og objektivtypen kan JPEG-billeder udvise støj (tåge) eller variationer i perifer lysstyrke, mens brugerdefinerede Picture Controls og forudindstillede Picture Controls, der er blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke giver den ønskede effekt. Tag testbilleder og se resultaterne i displayet.