Gem ændrede Picture Controls som brugerdefinerede Picture Controls.

Mulighed Beskrivelse
Gem/rediger Opret en ny brugerdefineret Picture Control baseret på en eksisterende forudindstillet eller brugerdefineret Picture Control, eller rediger eksisterende brugerdefinerede Picture Controls.
Omdøb Omdøb brugerdefinerede billedkontroller.
Slet Slet brugerdefinerede billedkontroller.
Indlæs/gem

Brug følgende muligheder til at kopiere brugerdefinerede Picture Controls til og fra hukommelseskortet. Når først de er kopieret til hukommelseskortet, kan Picture Controls bruges sammen med andre kameraer eller kompatibel software.

 • Kopier til kamera : Kopier brugerdefinerede billedkontroller fra hukommelseskortet til brugerdefinerede billedkontroller C-1 til C-9 på kameraet, og navngiv dem som ønsket.
 • Slet fra kort : Slet valgte brugerdefinerede Picture Controls fra hukommelseskortet.
 • Kopier til kort : Kopier en brugerdefineret billedkontrol (C-1 til C-9) fra kameraet til en valgt destination (1 til 99) på hukommelseskortet.

Oprettelse af brugerdefinerede billedkontroller

Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.

 1. Vælg Gem/rediger .

  Fremhæv Gem/rediger og tryk på 2 .

 2. Vælg en billedkontrol.

  Fremhæv en eksisterende Picture Control og tryk på 2 , eller tryk på J for at fortsætte til trin 4 for at gemme en kopi af den fremhævede Picture Control uden yderligere ændringer.

 3. Rediger den valgte billedkontrol.

  Tryk på O knappen for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne. Tryk på J , når indstillingerne er færdige.

 4. Vælg en destination.

  Vælg en destination for den brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9), og tryk på 2 .

 5. Navngiv Picture Control.

  En tekstindtastningsdialog vil blive vist. Som standard navngives nye Picture Controls ved at tilføje et tocifret nummer (tildelt automatisk) til navnet på den eksisterende Picture Control; for at vælge et andet navn skal du omdøbe Picture Control som beskrevet i "Tekstindtastning" ( 0 Tekstindtastning ). Tryk på knappen til valg af tastatur for at bladre gennem tastaturet med store bogstaver, små bogstaver og symboler. Custom Picture Control-navne kan være op til nitten tegn lange. Eventuelle tegn efter det nittende vil blive slettet. Når indtastningen er fuldført, skal du trykke på X for at tilføje den nye Picture Control til Picture Control-listen.

  Navneområde

  Tastatur område

  Valg af tastatur

Brugerdefinerede billedkontrolindstillinger

De tilgængelige muligheder med brugerdefinerede billedkontrol er de samme som dem, som brugerdefinerede billedkontrol var baseret på.

Det originale billedkontrolikon

Den originale forudindstillede Picture Control, som den brugerdefinerede Picture Control er baseret på, er angivet med et ikon i øverste højre hjørne af redigeringsdisplayet.

Originalt billedkontrolikon