Juster ISO-følsomhedsindstillinger for fotografier.

Mulighed Beskrivelse
ISO-følsomhed Vælg mellem indstillinger for ISO 100 til 51200, Hi 1 og Hi 2. h og alle q -tilstande undtagen 4 tilbyder også en Auto -indstilling.
Automatisk ISO-følsomhedskontrol

Hvis Til er valgt, vil kameraet automatisk justere ISO-følsomheden, når optimal eksponering ikke kan opnås ved den værdi, der er valgt for ISO-følsomhed . Valgmulighederne nedenfor er tilgængelige for finjustering af automatisk ISO-følsomhedskontrol.

  • Maksimal følsomhed : Vælg en øvre grænse for ISO-følsomhed for at forhindre, at den hæves for højt.
  • Maksimal følsomhed med c : Vælg den øvre ISO-følsomhedsgrænse for billeder taget med en valgfri flashenhed.
  • Minimum lukkerhastighed : Vælg den lukkerhastighed, under hvilken den automatiske ISO-følsomhedskontrol skal aktiveres for at forhindre undereksponering i tilstandene P og A. Mulighederne spænder fra 1/4000 s til 30 s. En Auto- indstilling er også tilgængelig ( 0 "Minimum lukkerhastighed" > "Auto" ).

" Minimum lukkerhastighed " > " Auto "

Hvis Auto er valgt for Auto ISO-følsomhedskontrol > Minimum lukkerhastighed , vil kameraet vælge minimum lukkerhastighed baseret på objektivets brændvidde. For eksempel vil kameraet automatisk vælge hurtige minimumslukkertider for at reducere den sløring, der almindeligvis forekommer med teleobjektiver.

Automatisk lukkerhastighedsvalg kan finjusteres til hurtigere eller langsommere minimumsværdier ved at fremhæve Auto og trykke på 2 ; at vælge hurtige minimumslukkerhastigheder ved fotografering af objekter i hurtig bevægelse reducerer sløring.

Lukkerhastigheder kan falde til under det valgte minimum, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den ISO-følsomhed, der er valgt for Maksimal følsomhed .