Hvis Til er valgt, vil billeder, der er taget med lukkerhastigheder, der er lavere end 1 s, blive behandlet for at reducere støj (lyse pletter eller tåge). Den tid, der kræves til behandling, fordobles omtrent; under behandlingen vil meddelelsen "Udfører støjreduktion" blive vist, og billeder kan ikke tages (hvis kameraet slukkes, før behandlingen er færdig, vil billedet blive gemt, men støjreduktion vil ikke blive udført).