Juster hvidbalancen. For mere information, se afsnittene "Hvidbalance" i "Grundlæggende indstillinger" ( 0 Hvidbalance ) og " i -menuen" ( 0 Hvidbalance ).

Hvidbalancemenuen: Finjustering

Finjustering er tilgængelig via kameramenuerne. For mere information om finjustering, se "Finjustering af hvidbalance" ( 0 Finjustering af hvidbalance ). For information om finjustering af forudindstillet manuel hvidbalance, se "Finjustering af forudindstillet hvidbalance" ( 0 Finjustering af forudindstillet hvidbalance ).

 1. Vis finjusteringsmuligheder.

  Gå til Hvidbalance i fotooptagelsesmenuen, fremhæv en indstilling for hvidbalance, og tryk på 2 .

 2. Finjuster hvidbalancen.

  Brug multivælgeren til at finjustere hvidbalancen. Hvidbalancen kan finjusteres på A mber –Blue-aksen i trin på 0,5 og Grøn– M agenta -aksen i trin på 0,25. Den vandrette ( A mber –Blue) akse svarer til farvetemperaturen, mens den lodrette ( G reen– M agenta) akse har samme effekt som de tilsvarende farvekompensationsfiltre (CC). Den vandrette akse styres i trin svarende til ca. 5 mired, den lodrette akse i trin på ca. 0,05 diffuse tæthedsenheder.

  Koordinater

  Justering

 3. Gem ændringer og afslut.

  Tryk på J for at gemme indstillingerne og vende tilbage til fotooptagelsesmenuen. Hvis hvidbalancen er blevet finjusteret, vises en stjerne (" U ") ved siden af hvidbalanceikonet på optagedisplayet.

Finjustering af hvidbalance

Farverne på de finjusterende akser er relative, ikke absolutte. Hvis du f.eks. flytter markøren til B (blå), når en "varm" indstilling, såsom J ( Incandescent ) er valgt for hvidbalance, vil billederne gøres lidt "koldere", men de bliver faktisk ikke blå.

"Mired"

Enhver given ændring i farvetemperatur giver en større forskel i farve ved lave farvetemperaturer end ved højere farvetemperaturer. For eksempel giver en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K end ved 6000 K. Mired, beregnet ved at gange det omvendte af farvetemperaturen med 10 6 , er et mål for farvetemperaturen, der tager højde for en sådan variation , og som sådan er den enhed, der bruges i farvetemperaturkompensationsfiltre. For eksempel:

 • 4000 K–3000 K (en forskel på 1000 K)=83 mired
 • 7000 K–6000 K (en forskel på 1000 K)=24 mired

Hvidbalancemenuen: Valg af farvetemperatur

Farvetemperatur kan vælges ved hjælp af indstillingen Hvidbalance > Vælg farvetemperatur i fotooptagelsesmenuen. Indtast værdier for rav-blå og grøn-magenta-akser som beskrevet nedenfor.

 1. Vælg Vælg farvetemperatur .

  Gå til Hvidbalance i fotooptagelsesmenuen, fremhæv Vælg farvetemperatur, og tryk på 2 .

 2. Vælg værdier for rav-blå og grøn-magenta.

  Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifrene på aksen Amber–Blå eller Grøn–M agenta , og tryk på 1 eller 3 for at ændre.

  Værdi for A mber– B lu akse

  Værdi for Grøn- M agenta -aksen

 3. Gem ændringer og afslut.

  Tryk på J for at gemme indstillingerne og vende tilbage til fotooptagelsesmenuen. Hvis en anden værdi end nul er valgt for aksen Grøn- M agenta , vises en stjerne (" U ") ved siden af hvidbalanceikonet på optagedisplayet.

Vælg Farvetemperatur

Bemærk, at de ønskede resultater ikke opnås med fluorescerende belysning. Vælg I ( Fluorescerende ) til fluorescerende lyskilder. Med andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi er passende.

Forudindstillet manuel: Kopiering af hvidbalance fra et fotografi

Indstillingen Forudindstillet manuel i hvidbalancemenuen kan bruges til at kopiere en hvidbalanceværdi fra et eksisterende fotografi. For mere information om forudindstillet manuel hvidbalance, se "Forudindstillet manuel" ( 0 Preset Manual ).

 1. Vælg Preset manual .

  Gå til Hvidbalance i fotooptagelsesmenuen, fremhæv Preset manual , og tryk på 2 .

 2. Vælg en destination.

  Fremhæv destinationsforudindstillingen (d-1 til d-6), og tryk på X .

 3. Vælg Vælg billede .

  Den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu vil blive vist; fremhæv Vælg billede og tryk på 2 .

 4. Fremhæv et kildebillede.

  Fremhæv kildebilledet. For at se det fremhævede billede i fuld ramme skal du trykke og holde på X -knappen.

 5. Kopier hvidbalance.

  Tryk på J for at kopiere hvidbalanceværdien fra det fremhævede billede til den valgte forudindstilling. Hvis det fremhævede fotografi har en kommentar, vil kommentaren blive kopieret til kommentaren for den valgte forudindstilling.

Finjustering af forudindstillet hvidbalance

Den aktuelle forudindstilling kan finjusteres ved at vælge Finjustering i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu og justere hvidbalancen som beskrevet i "Hvidbalancemenuen: Finjustering" ( 0 Hvidbalancemenuen: Finjustering ).

Rediger kommentar

For at indtaste en beskrivende kommentar på op til 36 tegn for den aktuelle hvidbalanceforudindstilling skal du vælge Rediger kommentar i den forudindstillede manuelle hvidbalancemenu.

Beskytte

For at beskytte den aktuelle hvidbalance-forudindstilling skal du vælge Beskyt i den forudindstillede manuelle hvidbalance-menu, derefter fremhæve Til og trykke på J . Beskyttede forudindstillinger kan ikke ændres, og indstillingerne Finjustering og Rediger kommentar kan ikke bruges.