Kameraet tager automatisk billeder med udvalgte intervaller for at skabe en lydløs time-lapse-film.

Valg af Time-lapse-film viser mulighederne nedenfor.

 • Start : Start time-lapse-optagelse. Optagelsen starter efter ca. 3 s og fortsætter med det valgte interval i den valgte optagelsestid.
 • Interval : Vælg intervallet mellem billeder i minutter og sekunder.
 • Optagelsestid : Vælg, hvor længe kameraet skal fortsætte med at tage billeder (timer og minutter).
 • Eksponeringsudjævning : Valg af Til udjævner pludselige ændringer i eksponeringen i andre tilstande end M (bemærk, at eksponeringsudjævning kun træder i kraft i tilstand M , hvis automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret). Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tydelige variationer i eksponeringen, i hvilket tilfælde det kan være nødvendigt at forkorte intervallet mellem optagelserne.
 • Lydløs fotografering : Vælg Til for at gøre lukkeren lydløs under optagelse.
 • Billedstørrelse/billedhastighed : Vælg billedstørrelse og -hastighed for den endelige film.
 • Intervalprioritet : Vælg Til for at sikre, at billeder, der er optaget i tilstandene P og A , tages med det valgte interval, Fra for at sikre, at fotos eksponeres korrekt. Hvis Til er valgt, skal du vælge en fokustilstand af MF eller AF-C og kontrollere, at den mindste lukkerhastighed, der er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedskontrol i fotooptagelsesmenuen, er hurtigere end intervallet. Hvis AF-C er valgt til fokustilstand, skal du kontrollere, at Frigør er valgt for brugerdefineret indstilling a1( AF-C prioritetsvalg ).

Optagelse af Time-Lapse-film

Før optagelse

Før du optager en time-lapse-film, skal du vælge Tidszone og dato i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til det korrekte klokkeslæt og dato, og derefter tage et testbillede med de aktuelle indstillinger og se resultaterne. Time-lapse-film optages ved hjælp af filmbeskæringen; for at kontrollere kompositionen, tryk på X -knappen i Time-lapse-filmvisningen (for at vende tilbage til Time-lapse-filmvisningen , tryk på W -knappen). For ensartet farve, vælg en anden hvidbalanceindstilling end 4 (auto) eller D (naturligt lys auto).

For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet. Hvis du er i tvivl, så oplad batteriet før brug.

 1. Vælg Time-lapse film .

  Fremhæv Time-lapse-film i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .

  Indstillinger for timelapse-film vil blive vist.

 2. Juster indstillinger for time-lapse-film.

  Juster følgende indstillinger:

  • Interval : Intervallet (i minutter og sekunder) skal være længere end den langsomste forventede lukkerhastighed.

   Fremhæv Interval og tryk på 2 .

   Vælg et interval og tryk på J .

  • Optagelsestid : Den samlede optagelsestid (i timer og minutter) kan være op til 7 timer og 59 minutter.

   Fremhæv Optagelsestid, og tryk på 2 .

   Vælg et optagelsestidspunkt, og tryk på J .

  • Eksponeringsudjævning : Aktiver eller deaktiver eksponeringsudjævning.

   Fremhæv Eksponeringsudjævning og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Stille fotografering : Aktiver eller deaktiver lydløs fotografering.

   Fremhæv Silent photography, og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Billedstørrelse/billedhastighed : Vælg den billedstørrelse og -hastighed, som den endelige film skal afspilles med.

   Fremhæv Billedstørrelse/billedhastighed, og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Intervalprioritet : Aktiver eller deaktiver intervalprioritet .

   Fremhæv Intervalprioritet , og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

 3. Begynd at skyde.

  Fremhæv Start , og tryk på J . Optagelsen starter efter ca. 3 sek. Displayet slukker, og kameraet tager billeder med det valgte interval for den valgte optagelsestid.

Under optagelse

Under optagelse vil hukommelseskortets adgangslampe lyse. Uanset hvilken indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 ( Forsinkelse af slukning , 0 c3: Forsinkelse af sluk ) > Standby-timer , udløber standby-timeren ikke under optagelse.

Justering af indstillinger mellem optagelser

Optagelse og menuindstillinger kan justeres mellem optagelserne. Bemærk dog, at skærmen slukker ca. 2 sek. før næste billede tages.

Afslutning af skydning

For at afslutte optagelsen, før alle billederne er taget, skal du trykke på J mellem optagelserne. Du har også mulighed for at trykke på G -knappen for at få vist Time-lapse-filmmenuen , fremhæve Fra og trykke på J . Hvis den tid, der er valgt for Interval , er meget kort, har et tryk på J mellem optagelserne muligvis ingen effekt, eller Time-lapse-filmmenuen vises muligvis ikke, når der trykkes på G -knappen, i hvilket tilfælde du bliver nødt til at slukke kameraet .

 • Når optagelsen slutter, oprettes en film ud fra de billeder, der er optaget til det tidspunkt, og kameraet går tilbage til optagetilstand. Bemærk, at hvis batteriet fjernes, eller hukommelseskortet skubbes ud, slutter optagelsen (men der lyder ikke et bip), og der optages ingen film.

Beregning af længden af den endelige film

Det samlede antal billeder i den endelige film kan beregnes ved at dividere optagetiden med intervallet, runde op og lægge 1 sammen. Længden af den endelige film kan derefter beregnes ved at dividere antallet af billeder med den valgte billedhastighed for Rammestørrelse/billedhastighed . En film med 48 billeder optaget ved 1920 × 1080; 24p vil for eksempel være omkring to sekunder lang. Den maksimale længde for time-lapse-film er 20 minutter.

Rammestørrelse/billedhastighed

Hukommelseskortindikator

Længde optaget/maksimal længde

Time-lapse film

Time-lapse kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder filmoptagelse, langtidseksponeringer (pære- eller tidsfotografering), selvudløser, bracketing, HDR (højt dynamisk område), multieksponering og intervaltimerfotografering. Aktiv D-Lighting deaktiveres automatisk. Bemærk, at fordi lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede, kan intervallet mellem et billede, der optages, og starten af det næste billede variere. Ændringer af indstillinger vil ikke blive anvendt, og optagelsen begynder ikke, hvis en timelapse-film ikke kan optages med de aktuelle indstillinger (f.eks. hvis hukommelseskortet er fuldt, intervallet eller optagetiden er nul, eller intervallet er længere end skydetid).

Optagelsen kan afsluttes, hvis kamerakontrollerne bruges, eller indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet er tilsluttet. Der oprettes en film fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede.

Billedanmeldelse

K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens optagelsen er i gang, men det aktuelle billede vil blive vist i nogle få sekunder efter hvert billede, hvis On eller On (kun monitor) er valgt for Billedgennemgang i afspilningsmenuen (rammen kan evt. ikke vises, hvis intervallet er meget kort). Andre afspilningshandlinger kan ikke udføres, mens rammen vises.

Stille fotografering

Hvis du vælger Til for lydløs fotografering, deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomhed for Hi 1 og Hi 2
 • Flash fotografering
 • Lang eksponeringsstøjreduktion
 • Reduktion af flimmer