Brugt med motiver med høj kontrast, bevarer High Dynamic Range (HDR) detaljer i højlys og skygger ved at kombinere to billeder taget ved forskellige eksponeringer. HDR er mest effektiv, når den bruges sammen med matrixmåling (med spot- eller centervægtet måling svarer en eksponeringsforskel på Auto til ca. 2 EV). Det kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder NEF (RAW) eller NEF (RAW)+ billedkvalitetsindstillinger, flashfotografering, bracketing, multieksponering, lukkertider for Bulb og Time , eller intervaltimer eller time-lapse-optagelse.

Første eksponering (mørkere)

+

Anden eksponering (lysere)

Kombineret HDR-billede

Følgende muligheder er tilgængelige:

 • HDR-tilstand : Vælg mellem Til (serier) (tag en serie af HDR-billeder, der slutter, når Fra er valgt), Til (enkelt billede) (tag et HDR-billede) og Fra (afslut uden at tage yderligere HDR-billeder).
 • Eksponeringsdifferens : Vælg forskellen i eksponering mellem de to billeder, der kombineres for at lave et HDR-billede. Vælg større værdier for motiver med høj kontrast, eller vælg Auto for at lade kameraet justere eksponeringsforskellen i overensstemmelse med scenen.
 • Udjævning : Vælg, hvor meget grænserne mellem de billeder, der udgør hvert HDR-billede, skal udjævnes.
 • Gem individuelle billeder (NEF) : Vælg Til for at gemme hvert af de individuelle billeder, der blev brugt til at oprette HDR-billedet. Billederne gemmes som NEF-filer (RAW) uanset de valgmuligheder, der er valgt for billedkvalitet i fotooptagelsesmenuen.

Tager HDR-billeder

Følg nedenstående trin for at tage HDR-billeder.

 1. Vælg HDR (højt dynamisk område) .

  Fremhæv HDR (højt dynamisk område) i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .

 2. Vælg en tilstand.

  Fremhæv HDR-tilstand, og tryk på 2 .

  Fremhæv et af følgende, og tryk på J .

  • For at tage en serie af HDR-billeder skal du vælge 0 Til (serie) . HDR-optagelse fortsætter, indtil du vælger Fra for HDR-tilstand .
  • For at tage et HDR-billede skal du vælge Til (enkelt billede) . Normal optagelse genoptages automatisk, når du har oprettet et enkelt HDR-billede.
  • Vælg Fra for at afslutte uden at oprette yderligere HDR-billeder .

  Hvis Til (serie) eller Til (enkelt foto) er valgt, vises et ikon i displayet.

 3. Vælg eksponeringsdifferentialet.

  For at vælge forskellen i eksponering mellem de to optagelser, skal du fremhæve Exposure differential og trykke på 2 .

  Fremhæv en indstilling, og tryk på J . Vælg højere værdier for motiver med høj kontrast, men bemærk, at valg af en værdi, der er højere end påkrævet, muligvis ikke giver de ønskede resultater; hvis Auto er valgt, vil kameraet automatisk justere eksponeringen, så den passer til scenen.

 4. Vælg mængden af udjævning.

  For at vælge, hvor meget grænserne mellem de to billeder udjævnes, skal du fremhæve Udjævning og trykke på 2 .

  Fremhæv en indstilling, og tryk på J . Højere værdier giver et mere jævnt sammensat billede. Ujævn skygge kan være synlig med nogle motiver.

 5. Vælg, om du vil beholde individuelle eksponeringer.

  For at vælge, om de individuelle NEF (RAW)-billeder, der udgør HDR-billedet, skal gemmes, skal du markere Gem individuelle billeder (NEF) og trykke på 2 , derefter trykke på 1 eller 3 for at vælge den ønskede indstilling og trykke på J for at vælge.

 6. Indram et billede, fokuser og skyd.

  Kameraet tager to eksponeringer, når udløserknappen trykkes helt ned. Uanset den indstilling, der aktuelt er valgt for udløsertilstand, vil der kun blive taget ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen.

  Hvis Til (serie) er valgt, slukkes HDR kun, når Fra er valgt for HDR-tilstand; hvis Til (enkelt billede) er valgt, slukker HDR automatisk, efter at billedet er taget.

Indramning af HDR-billeder

Billedets kanter vil blive beskåret. De ønskede resultater opnås muligvis ikke, hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelse. Det anbefales at bruge et stativ. Afhængigt af scenen kan der forekomme skygger omkring lyse genstande, eller der kan forekomme glorier omkring mørke genstande; denne effekt kan reduceres ved at justere mængden af udjævning.