Optag to til ti NEF (RAW) eksponeringer som et enkelt fotografi. Følgende muligheder er tilgængelige:

 • Multieksponeringstilstand : Vælg mellem Til (serier) (tag en serie af multiple eksponeringer, der slutter, når Fra er valgt), Til (enkelt billede) (tag én multieksponering) eller Fra (afslut uden at oprette yderligere flere eksponeringer).
 • Antal billeder : Vælg antallet af eksponeringer, der skal kombineres til et enkelt fotografi.
 • Overlejringstilstand : Vælg mellem mulighederne nedenfor.

  • Tilføj : Eksponeringerne overlejres uden ændringer; gain er ikke justeret.
  • Gennemsnit : Før eksponeringerne overlejres, divideres gevinsten for hver med det samlede antal eksponeringer (gevinsten for hver eksponering er sat til 1/2 for 2 eksponeringer, 1/3 for 3 eksponeringer osv.).
  • Lysere : Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og bruger kun de lyseste.

   +

  • Mørkere : Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og bruger kun de mørkeste.

   +

 • Behold alle eksponeringer : Vælg Til for at gemme de individuelle billeder, der udgør hver multieksponering, Fra for at kassere de individuelle billeder og kun gemme multieksponeringen.
 • Overlay-optagelse : Hvis Til er valgt, vil tidligere eksponeringer blive overlejret på synet gennem objektivet under optagelse.
 • Vælg første eksponering (NEF) : Vælg den første eksponering fra NEF (RAW)-billederne på hukommelseskortet.

Oprettelse af en multipel eksponering

Følg nedenstående trin for at optage en multieksponering.

 1. Vælg Multieksponering .

  Fremhæv Multieksponering i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .

 2. Vælg en tilstand.

  Fremhæv Multieksponeringstilstand og tryk på 2 , tryk derefter på 1 eller 3 for at vælge den ønskede tilstand, og tryk på J for at vælge.

  Hvis Til (serie) eller Til (enkelt foto) er valgt, vises et ikon i displayet.

 3. Vælg antallet af skud.

  Fremhæv Antal billeder, og tryk på 2 . Tryk på 1 eller 3 for at vælge antallet af eksponeringer, der skal kombineres til et enkelt fotografi, og tryk på J .

 4. Vælg overlejringstilstand.

  Fremhæv Overlay-tilstand, og tryk på 2 , tryk derefter på 1 eller 3 for at vælge den ønskede tilstand, og tryk på J for at vælge.

 5. Vælg, om du vil beholde individuelle eksponeringer.

  For at vælge, om du vil beholde eller slette de individuelle billeder, der udgør multieksponeringen, skal du fremhæve Behold alle eksponeringer og trykke på 2 , derefter trykke på 1 eller 3 for at vælge den ønskede indstilling og trykke på J for at vælge.

 6. Vælg, om du vil se fremskridt i displayet.

  For at vælge, om tidligere eksponeringer skal overlejres over visningen gennem objektivet, efterhånden som optagelsen skrider frem, skal du fremhæve Overlay-optagelse og trykke på 2 , derefter trykke på 1 eller 3 for at vælge den ønskede indstilling og trykke på J for at vælge.

 7. Vælg den første eksponering.

  For at vælge den første eksponering fra eksisterende NEF (RAW)-billeder skal du fremhæve Vælg første eksponering (NEF) og trykke på 2 . Brug multivælgeren til at fremhæve det ønskede billede, og tryk på J for at vælge (for at se det fremhævede billede i fuld skærm, tryk og hold X -knappen nede).

 8. Indram et billede, fokuser og skyd.

  Fortsæt optagelsen, indtil alle eksponeringer er taget, og det endelige billede er blevet optaget (hvis du valgte et eksisterende NEF (RAW)-billede som den første eksponering i trin 7, starter optagelsen fra den anden eksponering). Hvis Til (enkelt billede) blev valgt i trin 2, vil multieksponeringsoptagelse afsluttes, når billedet er optaget; Ellers kan du fortsætte med at tage flere eksponeringer, indtil multieksponeringsoptagelse er slået fra.

Release Mode

I kontinuerlige udløsertilstande optager kameraet alle eksponeringer i en enkelt serie. Hvis Til (serie) er valgt, starter en ny multieksponering, når hver tidligere multieksponering slutter; hvis Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes multieksponeringsoptagelse, efter den første multieksponering er optaget. I selvudløsertilstand optager kameraet automatisk antallet af eksponeringer valgt i trin 3, uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling c2 ( Selvudløser ) > Antal billeder ; intervallet mellem billeder styres dog af brugerindstilling c2 ( Selvudløser ) > Interval mellem billeder . I andre udløsertilstande vil der blive taget et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen; fortsæt med at optage, indtil alle eksponeringer er blevet optaget.

Billede kvalitet

Flere eksponeringer optaget med en NEF (RAW)-indstilling valgt til billedkvalitet vil blive optaget i JPEG-finformat.

i -menuen

Valgmulighederne nedenfor kan tilgås under optagelse med flere eksponeringer ved at trykke på K knappen efterfulgt af i -knappen. Fremhæv elementer, og tryk på J for at vælge.

 • Se fremskridt : Se en forhåndsvisning, der er oprettet ud fra de eksponeringer, der er optaget til det aktuelle punkt.
 • Gentag sidste eksponering : Gentag den seneste eksponering.
 • Gem og afslut : Opret en multipel eksponering fra eksponeringerne taget til det aktuelle punkt.
 • Kassér og afslut : Afslut uden at optage en multieksponering. Hvis Til er valgt for Behold alle eksponeringer , bevares de individuelle eksponeringer.

Multieksponering

Optagelsen kan også afsluttes, hvis kameraindstillingerne ændres, før eksponeringen er fuldført. Optageindstillingerne og billedoplysningerne for fotografier med flere eksponeringer er dem for den første eksponering.

Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet, mens du optager en multieksponering.

Flere eksponeringer kan blive påvirket af støj (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer).

Andre indstillinger

Mens der optages en multieksponering, kan hukommelseskort ikke formateres, og nogle menupunkter er nedtonede og kan ikke ændres.

Afslutning af flere eksponeringer

For at afslutte en multieksponering, før det angivne antal eksponeringer er blevet taget, skal du vælge Fra for Multieksponeringstilstand eller trykke på K knappen efterfulgt af i -knappen og vælge enten Gem og afslut eller Kassér og afslut . Hvis optagelsen slutter, eller du vælger Gem og afslut , før det angivne antal eksponeringer er blevet taget, oprettes en multieksponering ud fra de eksponeringer, der er blevet optaget til det tidspunkt. Hvis Gennemsnit er valgt for Overlay-tilstand , vil forstærkningen blive justeret for at afspejle det antal eksponeringer, der faktisk er optaget. Bemærk, at optagelsen afsluttes automatisk, hvis standby-timeren udløber.

Standby-timeren

Menuer og afspilning kan bruges mellem eksponeringer, men bemærk, at hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. 40 sekunder under afspilning eller 90 sekunder, mens menuer vises, afsluttes optagelsen, og en multieksponering vil blive oprettet ud fra de eksponeringer, der er optaget til det tidspunkt. Den tid, der er til rådighed til at optage den næste eksponering, kan forlænges ved at vælge længere tid for brugerdefineret indstilling c3 ( Forsinkelse af slukket ) > Afspilning og menuer .