Juster blitzindstillinger for den indbyggede flash, valgfri flashenheder og trådløs flashfotografering.

  • For oplysninger om brug af valgfri flashenheder til flashfotografering på kameraet, se "On-Camera Flash Photography" ( 0 On-Camera Flash Photography ).
  • For information om brug af valgfri flashenheder til trådløs flashfotografering, se "Fjernflashfotografering" ( 0 Fjernflashfotografering ).

Flashkontroltilstand (indbygget)

Vælg flashkontroltilstand for den indbyggede flash.

  • TTL : i-TTL-tilstand. Blitzniveauet justeres automatisk som reaktion på optageforholdene.
  • Manuel : Vælg flashniveauet (manuel udgangsmængde) manuelt.

Flashkontroltilstand (ekstern)

Når en valgfri blitz er monteret og tændt, erstattes flashkontroltilstanden (indbygget) af flashkontroltilstanden (ekstern) .

Den indbyggede flash: måling og flashkontrol

Kameraet bruger i-TTL balanceret udfyldningsflash-kontrol med matrix-, centervægtet og højlys-vægtet måling, standard i-TTL-udfyldningsflash-kontrol med spotmåling. I i-TTL-tilstande justeres flashudladningen baseret på monitor-forflash, der udsendes af den indbyggede flash, når der trykkes på udløserknappen.

  • i-TTL balanceret udfyldningsflash : Den indbyggede flash udsender en række næsten usynlige forflash (monitor-forflash) umiddelbart før hovedflashen. Kameraet analyserer præflash, der reflekteres fra objekter i alle områder af billedet, og justerer blitzeffekten for en naturlig balance mellem hovedmotivet og omgivende baggrundsbelysning.
  • Standard i-TTL-udfyldningsflash : Blitzeffekt justeres for at bringe belysningen i rammen til standardniveau; baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af baggrundsdetaljer, eller når eksponeringskompensation bruges.

Indstillinger for trådløs flash

Juster indstillinger for samtidig trådløs kontrol af flere fjernbetjente flashenheder. Denne mulighed er kun tilgængelig, når en SB-500 flashenhed er monteret på kameraet.

Mulighed Beskrivelse
Y Optisk AWL De fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af lavintensitetsblitz, der udsendes af masterflashen ( 0 Styring af fjernblitzenheder ).
Af Fjernbetjent flashfotografering deaktiveret.

Gruppe Flash-indstillinger

Juster indstillingerne for flashenhederne i hver gruppe, når du bruger valgfri flashenheder ( 0 Fjernbetjent flashfotografering).