เลือกว่าจะเปิดใช้งานการลดเสียงรบกวนจากลมระหว่างการบันทึกภาพยนตร์หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ลดเสียงรบกวนจากลม” (0 ลดเสียงรบกวนจากลม)