เลือกตัวเลือกระบบลดภาพสั่นไหวแบบออพติคอลสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ (0 VR แบบออพติคอล) เลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันสำหรับภาพถ่าย